chess

बुद्धिबळातला स्टीफन हॉकिंग

ब्रिटनचे शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग यांनी सैद्धान्तिक ब्रह्मांडाचा रहस्यभेद केला, तर त्याने ब्रह्मांड बुद्धिबळाच्या पटात पाहिलं… बुद्धिबळातील स्टीफन हॉकिंग- अर्थात कोल्हापूरच्या...

Read more
Page 1 of 2 1 2
error: Content is protected !!