Kho-Kho

खो-खोसमोर ‘मॉडर्न’ होण्याचे आव्हान!

  खो-खोसमोर ‘मॉडर्न’  होण्याचे आव्हान! भारतातील प्रत्येक क्रीडा संघटनेत वाद आहेत, राजकारण आहे. यातूनच समांतर संघटना उभ्या राहतात किंवा अंशतः...

Read more

दोन खुंटांभोवतीचे राजकारण!

दोन खुंटांभोवतीचे राजकारण! Follow us: महाराष्ट्रात कुठेही जा, मैदानावर तुम्हाला दोन खुंट रोवलेले दिसतील. महाराष्ट्राच्या मातीला सुगंधित करणाऱ्या खो-खोच्या समृद्धीची...

Read more
error: Content is protected !!