Kabaddi

तीस का दम

rules of kabaddiतीस का दमकबड्डी महर्षी बुवा साळवी म्हणायचे, की दम हा कबड्डीचा आत्मा आहे. हा आत्मा टिकवण्याच्या दृष्टीने कबड्डीने...

Read more
error: Content is protected !!