Tag: पुरस्कार पद्धत पारदर्शी हवी!

पुरस्कार पद्धत पारदर्शी हवी!

पुरस्कार पद्धत पारदर्शी हवी! उत्तर महाराष्ट्रासह राज्यभरात सर्वत्रच जिल्हा क्रीडा पुरस्कारांची औपचारिकता उरकली असेल. ज्या खेळाडू, संघटकांचा सन्मान झाला, त्यांचे ...

error: Content is protected !!