Tag: डीके

DK-Patil-a-chess-player-from-Khandesh-passed-away

गुडबाय डीके

डीके गेले... मन सुन्न झालं. सोमाणीनंतर पटावरचा आणखी एक मोहरा गळाला. विस्कटलेले पांढरेशुभ्र केस... सुरकुत्या पडलेले कपडे आणि चेहऱ्यावर कमालीची ...

error: Content is protected !!