Tag: Anshu Malik wrestling

Anshu Malik wrestling

वडिलांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी उतरली आखाड्यात!

वडिलांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी उतरली आखाड्यात! बाप, काका, आजोबा, भाऊ सगळेच पहिलवान. अशा पहिलवानाच्या घरातली पोरगी आखाड्यात उतरणार नाही तर काय ‘कथक’ ...

error: Content is protected !!