Sports History

डकवर्थ-लुईस नियमाचा जनक काळाच्या पडद्याआड

डकवर्थ-लुईस नियमाचे जनक. डावीकडे फ्रँक डकवर्थ, तर उजवीकडे टोनी लुईस.क्रिकेटविश्वात डकवर्थ-लुईस-स्टर्न Duckworth–Lewis-Stern method | नियम माहीत असेलच. यातले लुईस हे...

Read more

तीस का दम

rules of kabaddiतीस का दमकबड्डी महर्षी बुवा साळवी म्हणायचे, की दम हा कबड्डीचा आत्मा आहे. हा आत्मा टिकवण्याच्या दृष्टीने कबड्डीने...

Read more
Page 2 of 2 1 2
error: Content is protected !!